Podporují

Světový pochod podporují:

„Posíláme pozdravení a sílu, kterou sami dáváme do sportu a týmové práce. Jedině tak naše myšlenky budou mít smysl.”

Tři draci
sportovní tým ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Neziskovky.cz

nezisková organizace

Neziskovky.cz, o.p.s. podporují rozvoj neziskových organizací a informují veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním vzdělávacích, informačních, konzultačních a publikačních služeb.

„Neziskovky.cz podporují myšlenku Světového pochodu a budou ji pomáhat šířit.”

Webové stránky ›