Zprávy

Světový pochod podporují:

„Připojuji se k této mimořádné iniciativě jenž jistě přispěje ke vědomí světa o nutnosti odstranění násilí ve všech oblastech. Je naším úkolem vytvořit skutečný mír pro všechny obyvatele planety. ”

Carlos Berzosa Alonso-Martinez
rektor Univerzity Complutense v Madridu ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Brazílie

Více než 2000 lidí dorazilo 23.října na "předzahájení" světového pochodu v Brazílii v Paudalhocity.
Poprvé se sešlo 103 institucí,organizací a škol. Školy přislíbily spolupráci v tématech nenásilí a pochodu v průběhu roku 2009.
Setkání bylo dokonce naživo vysíláno rádiem Paudalho FM a články o něm se objevily v místních novinách.