Zprávy

Světový pochod podporují:

„Světový pochod je velmi důležitým krokem k probuzení lidského vědomí. Ve sportu také vidím sjednocení národů a vyznání. Je skvělé, že lidé jako vy, pochodují za lepší a spravedlivější svět pro budoucí generace.”

Paula Pequeno
volejbalistka ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Brazílie

Více než 2000 lidí dorazilo 23.října na "předzahájení" světového pochodu v Brazílii v Paudalhocity.
Poprvé se sešlo 103 institucí,organizací a škol. Školy přislíbily spolupráci v tématech nenásilí a pochodu v průběhu roku 2009.
Setkání bylo dokonce naživo vysíláno rádiem Paudalho FM a články o něm se objevily v místních novinách.