Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

První "nácvik" Světového pochodu v Barceloně

Za účasti "Světu bez válek" a stovky dalších osob z Evropy, Ameriky, a Afriky prošel 20. července Barcelonou průvod dobrovolníků- pěšky, autobusy, metrem, taxíky i na člunech. Byl ukončen symbolicky u Středozemního moře odkud může cesta pokračovat do dalších částí světa.