Podporují

Světový pochod podporují:

„Je svět bez válek možný? Není svět, v němž národy spolupracují a hledají vzájemně spravedlivá řešení, pouhou utopií? Mnohým se to tak jeví, vždyť tomu tak nikdy nebylo, co svět světem stojí. Nevím, možná takového stavu opravdu nelze dosáhnout. Ale vím zcela určitě, že je třeba se o to znovu a znovu pokoušet. Chápu Světový pochod za mír a nenásilí za pokus vykročit, za malý krůček, možná krok ke světu míru a naděje.”

Anna Šabatová
předsedkyně Českého helsinského výboru ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Lella Costa

herečka, Itálie

Gabriella "Lella" Costa vystudovala sociální vědy a poté divadelní fakultu. Během své hvězdné kariéry herečky a autorky, dokázala spojit divadelní práci se společenskými tématy s velikou citlivostí právě k oblasti nenásilí. Je známá zejména pro její významné ztvárnění divadelních postav.

„Osvojit si metodologii nenásilí je rozhodně znakem síly, pevnosti a nezměrné trpělivosti.”