Zprávy

Světový pochod podporují:

„Mír a odpor vůči násilí je nezbytnou podmínkou každé umělecké tvorby - hudba a divadlo kultivuje lidskou duši.”

Janáčkova akademie múzických umění
vysoká umělecká škola ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Marseille

Dechový orchestr zahrál na schodech stanice Saint-Charles pro Světový pochod za mír a nenásilí u příležitosti 3. fóra Středomoří bez jaderných zbraní, kam se sjela stovka lidí ze Španělska, Itálie Belgie a mnoha francouzských měst