Zprávy

Světový pochod podporují:

„Posíláme pozdravení a sílu, kterou sami dáváme do sportu a týmové práce. Jedině tak naše myšlenky budou mít smysl.”

Tři draci
sportovní tým ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Berlín

Odpočítávání začalo. Právě za rok dorazí Světový pochod do Berlína. Braniborská brána 1.10.08