Zprávy

Světový pochod podporují:

„Mír a odpor vůči násilí je nezbytnou podmínkou každé umělecké tvorby - hudba a divadlo kultivuje lidskou duši.”

Janáčkova akademie múzických umění
vysoká umělecká škola ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Berlín

Odpočítávání začalo. Právě za rok dorazí Světový pochod do Berlína. Braniborská brána 1.10.08