Zprávy

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Světový pochod ve světě: Berlín

Odpočítávání začalo. Právě za rok dorazí Světový pochod do Berlína. Braniborská brána 1.10.08