Podporují

Světový pochod podporují:

„Každé násilí, které nás každodenně obklopuje a je pácháno na bezbraných lidech, je jistě snad zločinem nejvyššího kalibru. A proto je také povinností každého z nás se tomu postavit a odpor.”

Michal Šebek
novinář, publicista, fotograf a spisovatel ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Ana Ester Ceceña

ekonomka, výzkumnice , Mexiko

Působí v Ústavu ekonomických studií na Národní svobodné univerzitě Mexika (Institute of Economic Research of the National Independent University of Mexico). Vlastní doktorát z mezinárodních ekonomických vztahů na pařížské Sorboně.