Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

EDUCON

vzdělávací nezisková organizace, Česká republika

Dobrovolné nepolitické sdružení občanů, fyzických a právnických osob, působící na území České republiky se sídlem v Praze.
Posláním sdružení je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci. Cílem je zvyšování úrovně znalostí a informovanosti vedoucích a odborných pracovníků institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů apod. z České republiky a z rozvojových zemí.

„Budovat světové partnerství pro rozvoj je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí a Světový pochod za mír a nenásilí k naplňování tohoto cíle přispívá.”

Webové stránky ›