Podporují

Světový pochod podporují:

„Mír je základním předpokladem reálného partnerství pro rozvoj, jak to vyžaduje Miléniová deklarace, k jejímuž naplňování přispívá i kampaň Česko proti chudobě.”

Česko proti chudobě
sdružení neziskových organizací ›

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

Český helsinský výbor

lidskoprávní organizace, Česká republika

Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva.

Webové stránky ›