Podporují

Světový pochod podporují:

Nejnovější podporující


Iniciátor pochodu

ADRA

humanitární organizace, Česká republika

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických a v České republice působí od r.1992. Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA ČR usiluje o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

„ADRA plně podporuje poselství Světového pochodu za mír a nenásilí.”

Webové stránky ›